ЛЕВИЦЬКИЙ ІВАН ЮРІЙОВИЧ

(1932-2013)

Професор, доктор географічних наук. Народився 7 липня 1932 р.

Закінчив у 1955 р. факультет інженерів землевпорядкування Харківського сільськогосподарського інституту імені В.В. Докучаєва. У 1964 р. захистив дисертацію на присвоєння вченого ступеня кандидата технічних наук, у 1968 р. затверджений у вченому званні доцента, у 1973 р. захистив докторську дисертацію, з 1976 р. – професор.

Працював у 1955 – 1957 рр. викладачем аерофотогеодезії Житомирського технікуму землевпорядкування; потім 23 роки у Харківському сільгоспінституті – аспірант, ст. викладач, доцент, декан, проректор, професор – зав. кафедри геодезії і картографії; у січні 1979 р. обраний професором кафедри загальної фізичної географії і картографії ХДУ. З березня 1989 р. по лютий 2007 р – її завідувач.

Розробив курси “Топографія з основами геодезії”, “Картографія” і спецкурси “Картографування в Україні і країнах СНД”, є співробітником науково дослідної лабораторії комплексного регіонального картографування. Член ряду спецалізованих наукових рад, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, академік Академії педагогічних і соціальних наук Росії, Української екологічної Академії наук та Російської академії природничих наук. Працював професором кафедри екології та неоекології екологічного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Автор близько 400 публікацій з картографії та геодезії, науковий редактор ряду збірників наукових праць та матеріалів конференцій.

Нагороджений орденом “Знак пошани”, двома медалями, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, знаками – “Відмінник соціалістичного сільського господарства”, “За відмінні успіхи в роботі”, “Відмінник геодезії та картографії”, “Почесний геодезист”, “Відмінник освіти України”.