Викладач Наталія Олександрівна Бубир
Кредити ECTS 4
Програма 2022-2023(ФГМіК) 2022-2023(КГіК)

Дисципліна викладається на освітніх програмах: “Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів”, “Картографія, геоінформатика і кадастр”

Опис
Мета викладання навчальної дисципліни: ознайомлення з видами і типами кадастрів, з методикою створення індексних кадастрових карт, кадастрових планів земельних ділянок, отримання інформації про регулювання земельних відносин.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.