Викладач Юлія Іванівна Прасул
Кредити ECTS 5
Програма 2020-2021

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія рекреації та туризму»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів-географів, що опановують професію географів-туризмознавців, фахового світогляду, базових теоретичних знань та практичних навичок,
необхідних для роботи в освітніх, наукових та виробничих закладах туристичного спрямування, а саме комплексне ознайомлення з теорією і практикою проведення спортивно-оздоровчих подорожей, що дозволить правильно оцінити практичну доцільність їх організації та проведення в обраному районі з урахуванням рекреаційної та пізнавальної цінності території та дотримання вимог безпеки.


Навчальні матеріали


Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.