Викладач Валентина Григорівна Клименко
Кредити ECTS 4
Програма 2019-2020
2020-2021

Дисципліна викладається на освітніх програмах: “Географія”, “Економічна та соціальна географія”, “Географія рекреації та туризму”

Опис
Мета – формування у студентів системи знань про природні особливості та ресурсний потенціал України, про антропогенний вплив на природне середовище та окремі його компоненти господарської діяльності.


Розширений план лекцій


Розширений план практичних робіт


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.