Викладач Наталія Олександрівна Бубир
Кредити ECTS 4
Програма 2019-2020
2020-2021
2022-2023
2023-2024

Дисципліна викладається на освітніх програмах: “Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів”, “Картографія, геоінформатика і кадастр”

Опис
Мета викладання навчальної дисципліни : засвоїти основи комп’ютерної графіки – прийоми, методи й способи роботи в текстових і графічних редакторах, геоінформаційних системах при проведенні географічних досліджень. Основні завдання вивчення дисципліни : навчити студентів працювати з текстовими і графічними редакторами при оформленні результатів географічних досліджень, включаючи створення презентацій, обробку й форматування текстового, табличного, фотографічного і картографічного матеріалів, ознайомити студентів зі структурою й сервісами всесвітньої комп’ютерної мережі Інтернет.


Розширений план лекцій


Розширений план практичних робіт


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.