Викладач Наталія Олександрівна Бубир
Кредити ECTS 4
Програма 2019-2020
2020-2021

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Картографія, геоінформатика і кадастр»

Опис
Мета викладання навчальної дисципліни : засвоїти основи комп’ютерної графіки – прийоми, методи й способи роботи в текстових і графічних редакторах, геоінформаційних системах при проведенні географічних досліджень. Основні завдання вивчення дисципліни : навчити студентів працювати з текстовими і графічними редакторами при оформленні результатів географічних досліджень, включаючи створення презентацій, обробку й форматування текстового, табличного, фотографічного і картографічного матеріалів, ознайомити студентів зі структурою й сервісами всесвітньої комп’ютерної мережі Інтернет.


Розширений план лекцій


Розширений план практичних робіт


Навчальні матеріали

Захищена секція

Цей контент заблоковано паролем. Будь-ласка, авторизуйтеся для разблокування матеріалів.