Викладач Світлана Іванівна Решетченко
Кредити ECTS 5
Програма 2020-2021
2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: “Географія рекреації і туризму”

Опис
Мета – формування у студентів системи знань про природні умови і ресурси, рекреаційні ресурси України, про антропогенний вплив на природне середовище.


Розширений план лекцій


Розширений план практичних робіт


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.