Викладач Андрій Борисович Ачасов
Кредити ECTS 4
Програма 2018-2019

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є поглиблення знань з технологій ДЗЗ та методів роботи з аерокосмічними знімками, формування вмінь та навичок використання даних дистанційного зондування для вирішення задач моніторингу та дослідження геосистем; опанування технології дешифрування різних об’єктів і явищ за знімками і навчання аналізу їх динамічних змін.


Навчальні матеріали


Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.