Викладач дипломні керівники
Кредити ECTS 4
Програма 2019-2020
2020-2021

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія, Людина і природа та туристська робота», «Картографія, геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі», «Географія»

Опис
update pending…


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.