Викладач Анатолій Михайлович Байназаров
Кредити ECTS 4
Програма 2019-2020
2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія рекреації та туризму»

Опис
Мета викладання навчальної дисципліни: первинне опанування студентами оцінки можливостей використання природних ресурсів для потреб рекреаційної та туристської діяльності.


Навчальні матеріали


Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.