Викладач Юлія Іванівна Прасул
Кредити ECTS 8
Програма 2019-2020
2020-2021

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія, людина і природа та туристська робота»

Опис
Метою переддипломної практики є: завершення формування професійних компетентностей, здобутих в університеті під час опанування освітньо-професійної програми магістра, для прийняття самостійних
рішень та вдосконалення практичних умінь та навичок проведення наукових досліджень, приділяючи увагу завершенню вивчення студентами питань, що пов’язані з темою наукового дослідження.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.