Викладач Наталія Олександрівна Бубир
Кредити ECTS 5
Програма 2018-2019
2019-2020
2020-2021

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія, Людина і природа та туристська робота»

Опис
Мета викладання навчальної дисципліни : сформувати у молоді необхідність осмислення дуальної ролі людини в системі «суспільство-природа» : як видової істоти, котра має певний набір ознак та взаємодій і вступає у речовинно-енергетичні й інформаційні взаємини з довкіллям, так і основної сили, що видозмінює довкілля.


Розширений план лекцій


Розширений план практичних робіт


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.