Викладач Юлія Іванівна Прасул
Кредити ECTS 5
Програма 2019-2020
2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія рекреації та туризму»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів-географів, що опановують професію географів-туризмознавців, фахового світогляду, базових теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи в освітніх, наукових та виробничих закладах туристичного спрямування.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.