Викладач Ігор Григорович Черваньов
Кредити ECTS 5
Програма 2019-2020
2020-2021

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія», «Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є послідовне вивчення студентами фундаментальних фізичних законів для розуміння й пояснення загальних закономірностей природи у їхніх проявах в специфічних умовах земної поверхні та надр планети, що є необхідним для подальшого вивчення процесів, що протікають в геосферах у їх системній взаємодії. Опанувати комплексним геосистемним моніторингом як основною законодавчо визначеною формою відслідковування стану й змін довкілля на системному рівні.


Навчальні матеріали


Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.