Викладач Олена Іванівна Сінна
Кредити ECTS 4
Програма 2019-2020 (ГГ, ГКК) 2019-2020 (ГР)
2020-2021 (ГГ, ГКК)

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія», «Картографія, геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі», «Географія рекреації та туризму»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є здобуття студентами нових та розширення існуючих теоретичних знань та практичних навичок застосування аналітичних функцій геоінформаційних систем для вирішення фундаментальних та прикладних задач у галузі сучасних географічних досліджень та суміжних галузей.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.