Викладач Олена Леонтіївна Агапова
Кредити ECTS 4
Програма 2019-2020 (ГГ, ГКК) 2019-2020 (ГР)
2020-2021 (ГГ, ГКК)
2022-2023 (КГіДЗЗ) 2022-2023 (ГРіТ) 2022-2023 (ГЛіПТР)

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі», «Географія рекреації та туризму», «Географія, Людина і природа та туристська робота»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є здобуття студентами нових та розширення існуючих теоретичних знань та практичних навичок застосування аналітичних функцій геоінформаційних систем для вирішення фундаментальних та прикладних задач у галузі сучасних географічних досліджень та суміжних галузей.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.