Викладач Олена Іванівна Сінна
Владислав Сергійович Попов
Кредити ECTS 5
Програма 2019-2020
2020-2021

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Картографія, геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є Формування знань та умінь в області розробки та використання онлайн ГІС-сервісів, зокрема для вирішення широкого кола географічних задач.
Основними завданнями вивчення дисципліни є: вивчення принципів архітектурної будови та функціонування онлайнових ГІС-сервісів, відповідного програмного та апаратного забезпечення, сучасних тенденцій інтеграції ГІС і веб-технологій; освоєння вмінь і навичок з розробки, використання, впровадження онлайн ГІС-сервісів (включно з веб-картами, веб-додатками, серверними рішенням, зокрема як на основі авторських розробок, так і залучення існуючих технологій).


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.