Викладач Сергій Миколайович Куліш
Борис Олександрович Шуліка
Кредити ECTS 4
Програма 2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія, Людина і природа та туристська робота», «Картографія, геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі», «Географія»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни «Глобальні проблеми сучасності» є розкриття змісту сучасних глобальних проблем, оцінка їх впливу на життя й діяльність людського суспільства, характеристика негативних явищ, які фіксуються на планеті внаслідок природних процесів та антропогенної діяльності та визначення шляхів їх подолання.


Розширений план лекцій


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.