Викладач Олександр Олегович Жемеров
Кредити ECTS 4
Програма 2018-2019
2019-2020
2020-2021

Дисципліна викладається на освітніх програмах: “Географія. Людина і природа та туристська робота”; “Ландшафтне планування, проектування і землевпорядкування”

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення із сучасною теорією менеджменту (управління) освітою у різних її ланках, розкриття ролі менеджера освіти, підходів, методів розв’язання організаційних проблем освіти; ознайомлення з підходами і методами оптимального розв’язання проблем навчальних закладів в умовах ринкових відносин.


Розширений план лекцій


Розширений план практичних робіт


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.