Викладач Сергій Миколайович Куліш
Світлана Іванівна Решетченко
Кредити ECTS 5
Програма 2019-2020
2020-2021

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Людина, природа і туристська робота»

Опис
Мета вивчення навчальної дисципліни “Управління освітнім процесом” – засвоїти основні теоретико-методологічні та нормативні положення, вимоги щодо організації управління навчальним процесом у
вищих навчальних закладах. Особливо слід відзначити сучасні підходи щодо організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України, що зорієнтовані на модернізацію вищої освіти до європейських вимог.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.