Викладач дипломні керівники
Кредити ECTS 5
Програма 2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія рекреації та туризму»

Опис
Метою фахової асистентської практики є: формування у студентів системи необхідних педагогічних умінь й навичок, фахових здібностей, особистісно-індивідуального стилю поведінки та діяльності, необхідних для майбутнього викладача закладу вищої освіти в оптимально наближених до роботи за фахом умовах; вдосконалення і втілення на практиці знань і вмінь, набутих при вивченні нормативних і вибіркових дисциплін. Студенти практично знайомляться з усіма напрямами навчально-виховного процесу, його специфічною своєрідністю в різних типах освітніх закладів, набувають досвід самоорганізації педагогічної діяльності.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.