Викладач Світлана Іванівна Решетченко
Кредити ECTS 6
Програма 2019-2020
2020-2021
2021-2022

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Людина, природа і туристська робота»

Опис
Мета викладання навчальної дисципліни: формування у студентів поглибленого розуміння понять та категорій правового регулювання туристської роботи в школі, її можливостей для залучення школярів до туристично-краєзнавчої діяльності та втілення концепції національного виховання, оволодіння сучасними методами здійснення туристичної діяльності.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.