Викладач Олександр Олегович Жемеров
Кредити ECTS 7
Програма 2018-2019
2019-2020
2020-2021

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія. Людина і природа та туристська робота»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із педагогічними технологіями профільного навчання у середній школі, розкриття специфіки роботи викладача профільної школи та підготовка майбутніх фахівців (магістрів) до асистентської педагогічної практики у профільних закладах середньої освіти.


Розширений план лекцій


Розширений план практичних робіт


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.