Викладач Наталія Олександрівна Бубир
Наталія Валеріївна Попович
Кредити ECTS 5
Програма 2019-2020
2020-2021
2021-2022

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія», «Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі»

Опис
Мета викладання навчальної дисципліни: вдосконалення вмінь і навичок польових та камеральних географічних досліджень, формування компетентності самостійного виконання наукового проекту (від його планування, через реалізацію всіх етапів – до кінцевого оформлення та аналізу перспективи досліджень).


Розширений план лекцій


Розширений план лабораторних робіт


Приклад контролю


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.