Викладач Юлія Іванівна Прасул
Кредити ECTS 5
Програма 2018-2019
2020-2021

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія, людина і природа та туристська робота»

Опис
Метою науково-педагогічної практики є: формування професійних компетентностей освітньо-професійної програми магістра через: знання основних положень методології наукового дослідження у галузі середньої освіти, педагогіки, психології та уміння їх застосувати на практиці; уміння застосовувати сучасні методи збирання, обробки та аналізу науково-педагогічної інформації; уміння узагальнювати отримані результати у вигляді звітів, тез доповідей чи статей.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.