Викладач Світлана Іванівна Решетченко
Кредити ECTS 4
Програма 2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія»,«Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі», «Ландшафтне планування, проектування і землевпорядкування», «Людина, природа і туристська робота»

Опис
Мета викладання навчальної дисципліни: розкрити можливості географічного підходу до природокористування, раціональної організації території, управління природними процесами.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.