Викладач Анатолій Михайлович Байназаров
Кредити ECTS 3
Програма 2019-2020
2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія рекреації та туризму»

Опис
Метою вивчення навчальної дисципліни «Географія міжнародного туризму» є поглиблення і розширення теоретичних знань, вмінь та практичних навичок студентів у питаннях методології здійснення досліджень світових туристичних потоків, тенденцій їх формування та організації інституційного регулювання розвитку міжнародного туризму.


Навчальні матеріали


Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.