Викладач Анатолій Михайлович Байназаров
Кредити ECTS 8
Програма 2019-2020
2020-2021

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія»; «Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі»; «Географія, людина і природа та туристська робота»

Опис
update pending…


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.