Викладач Юлія Іванівна Прасул
Кредити ECTS 5
Програма 2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія», «Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі»

Опис
Метою науково-дослідницької практики є: формування професійних компетентностей освітньо-професійної програми магістра через: знання основних положень методології наукового дослідження та уміння їх застосувати на практиці; уміння застосовувати сучасні методи збирання, обробки та аналізу наукової інформації; уміння узагальнювати отримані результати у вигляді звітів, тез доповідей чи статей.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.