Викладач Анатолій Михайлович Байназаров
Кредити ECTS 4
Програма 2019-2020
2020-2021
2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія»; «Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі»; «Географія, людина і природа та туристська робота»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння методикою виконання картографічних робіт та укладання тематичних карт, придбання практичних навичок картографування природно-, економіко-і соціально-географічних процесів і явищ, зокрема, з використанням комп’ютерних технологій, ознайомлення з сучасними досягненнями в цій галузі.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.