Викладач Віліна Анатоліївна Пересадько
Кредити ECTS 5
Програма 2019-2020
2020-2021
2022-2023 (ГГ) 2022-2023 (ГКК)

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія», «Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є формування глибоких знань з теорії геозображень, як складової сучасної картографії для вирішення наукових і прикладних задач в науках про Землю.


Розширений план лекцій


Розширений план семінарських занять


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.