Викладач Юлія Іванівна Прасул
Кредити ECTS 8
Програма 2018-2019
2020-2021

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія, людина і природа та туристська робота»

Опис
Метою практики є закріплення теоретичних знань студентів, оволодіння новими сучасними методами, формами організації та засобами педагогічної і науково-дослідницької діяльності, засвоєння і закріплення фахових професійних навичок, застосування їх на конкретному робочому місці, виконання практичної частина наукового дослідження за тематикою кваліфікаційної роботи магістра.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.