106. Географія. Освітня програма “Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі”


Картографічне обґрунтування територіального планування Анотація Програма Матеріали Н.В. Попович


106. Географія. Освітня програма “Географія рекреації і туризму”


Основи ГІС-аналізу Програма Матеріали 18-19 Матеріали 19-20 О.І. Сінна

Музеєзнавство Програма Матеріали О.О. Жемеров

Організація туристичної діяльності Програма Ю.І. Прасул

Рекреаційно-туристське природокористування Програма Матеріали

Географія міжнародного туризму Анотація Програма Матеріали А.М. Байназаров

Асистентська практика Програма


106. Географія. Освітня програма “Ландшафтне планування, проектування і землевпорядкування”


Клімат великого міста Програма Матеріали С.І. Решетченко

Фундаментальні проблеми землезнавства Програма Матеріали І.Г. Черваньов

Глобальні проблеми сучасності Програма Матеріали С.М. Куліш Б.О. Шуліка

Теорія геозображень Програма В.А. Пересадько

Основи ГІС-аналізу Програма Матеріали 18-19 О.І. Сінна

Ландшафтне планування та проектування Програма Матеріали Н.В. Максименко

Педагогічний менеджмент Програма Матеріали О.О. Жемеров

Практикум: прикладні географічні дослідження Програма Матеріали Л.Б. Поліщук С.І. Решетченко

Тематичне картографування Програма Матеріали А.М. Байназаров

Теорія і методологія географічної науки Програма І.Г. Черваньов

Кадастр і моніторинг земель Програма Матеріали В.М. Опара

Виробнича практика Програма Матеріали А.М. Байназаров

Асистентська практика Програма

Науково-дослідницька практика Програма

Геокібернетика Анотація О.І. Сінна

ГІС у землеустрої та кадастрі Анотація

Оптимізація природного середовища Анотація Л.Б. Поліщук

Географічний практикум Анотація Л.Б. Поліщук С.І. Решетченко

Зміни клімату урбанізованих територій Анотація С.І. Решетченко

Педагогічні технохнології вищої школи Анотація О.О. Жемеров

Підготовка кваліфікаційної роботи Матеріали