Викладач Ігор Григорович Черваньов
Кредити ECTS 5
Програма 2018-2019
2019-2020
2020-2021

Дисципліна викладається на освітніх програмах: “Картографія, геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі”, “Ландшафтне планування, проектування і землевпорядкування”, “Географія, Людина і природа та туристська робота”

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є опанування проблемно- систематичного викладу проблем землезнавства як основоположної фундаментальної основи географічної освіти. Основними завданнями вивчення дисципліни є оволодіння студентами, що вже мають кваліфікаційний рівень бакалавра, основними проблемними питаннями землезнавчої науки як основоположної у системі Наук про Землю, і пізнання можливостей керування глобальними, регіональними та подекуди локальними процесами з метою покращення геоекологічних ситуацій та уникнення екологічних небезпек.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.