Викладач Наталія Олександрівна Бубир
Кредити ECTS 4
Мова викладання англійська
Програма 2022-2023(Гео) 2022-2023(КГСіДЗЗ)

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія», «Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі»

Опис
Мета викладання навчальної дисципліни : забезпечення теоретичними знаннями щодо сутності, значення, можливостей територіального планування для забезпечення реалізації сталого розвитку територій на глобальному, регіональному та локальному рівнях. Освоїти методику проведення територіального планування для різних рівнів організації території.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.