СІННА ОЛЕНА ІВАНІВНА
Доцент, кандидат географічних наук

Профіль у Google Академія
http://orcid.org/0000-0002-7693-7348
Профіль у ResearchGate
e-mail: o.sinna@physgeo.com

Народилася у м. Балаклія Харківської області. Навчалася в Балаклійській загальноосвітній школі №2, у 9-11 класах – в Балаклійському ліцеї, який закінчила з золотою медаллю у 2004 р. У 2004-2009 р.р. – студентка кафедри фізичної географії та картографії геолого-географічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. У 2009 р. вступила до аспірантури цієї ж кафедри та почала працювати на посаді старшого викладача. У 2014 р. в Інституті географії НАН України захистила дисертацію на тему: «Ландшафтно-екологічне картографування на основі геоінформаційних технологій (на прикладі Харківської області)» (науковий керівник – проф., докт. геогр. наук В.А. Пересадько), здобула науковий ступінь кандидата географічних наук, спеціальність «географічна картографія». З 2015 р. і донині працює на посаді доцента.

Викладацька робота. Викладає дисципліни: «Ґрунтознавство і біогеографія», «Ландшафтознавство», «Основи ГІС-аналізу», а також спецкурси: «Геоінформаційні системи в географії», «Картографічний метод досліджень», «Онлайн-ГІС-сервіси».

Є керівником біогеографічного розділу навчальної природничо-наукової практики студентів 1 курсу, а також виробничої, асистентської, науково-дослідницької практик студентів-магістрантів. Здійснює керівництво дипломними роботами бакалаврів і магістрів.

Наукова робота. О.І. Сінна здійснює наукові дослідження за проблематикою застосування геоінформаційних та картографічних методів у дослідженнях екологічного стану територій, при оцінці антропогенних навантажень на довкілля та ландшафтному плануванні розвитку територій, для потреб збереження морського біорізноманіття антарктичних акваторій, ефективного функціонування заповідних об’єктів. Ще зі студентських років та нині наукові інтереси О.І. Сінної знаходять втілення в реалізованих та продовжуваних дослідженнях та проектах, результати яких представлені у відповідних звітах та публікаціях.

Переглянути список основних публікацій

Науково-організаційна робота. Протягом 2007-2012 р.р. брала активну участь в організації щорічної конференції кафедри для студентів і аспірантів «Географічні дослідження: історія, стан, перспективи», присвяченої пам’яті проф. Г.П. Дубинського. У 2012-2014 р. була керівником наукового об’єднання студентів кафедри «Географічна картографія, геоінформатика і кадастр». У 2012-2018 р. р. О.І. Сінна була одним із ініціаторів та організаторів Міжнародної конференції «ГІС-форум».

Дипломники О.І. Сінної беруть участь у наукових заходах, готують публікації, є переможцями регіональних та Всеукраїнських конкурсів студентських робіт.

Інша професійна діяльність.

Брала участь у розробці та проведенні курсів підвищення кваліфікації фахівців:

• за програмою «Картографія з основами топографії» (у співавторстві з проф. В.А. Пересадько) для вітчизняних та зарубіжних фахівців (з 2011 р.);

• для співробітників ТОВ «Інститут Харківпроект» за напрямом використання програмного забезпечення ArcGIS (2013 р.);

• є одним із викладачів курсів для вчителів і викладачів закладів загальної середньої освіти за освітнім напрямом «Географія. Географія України» на базі ХНУ імені В.Н. Каразіна (з 2016 р.).

Щорічно консультує вчителів та учнів з підготовки наукових робіт для конкурсу Малої академії наук; проводить профорієнтаційну роботу та відкриті заняття за тематикою геоінформаційних системи та сучасних проблем картографії для учнів Балаклійського ліцею.

У 2016-2017 р.р. – була консультантом із наданням експертних висновків на запити Генеральної та обласних прокуратур України за тематикою картографічного представлення інформації для доказу правопорушень природоохоронного режиму територій, складних ситуацій відповідних земельних відносин.