БАЙНАЗАРОВ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Завідувач кафедри фізичної географії та картографії, доцент кафедри фізичної географії та картографії, кандидат географічних наук, доцент

https://orcid.org/0000-0003-1511-3596
e-mail: a.baynazarov@karazin.ua
робочий телефон: 706-46-06

Народився 4 квітня 1966 р. Закінчив у 1989 р. геолого-географічний факультет Харківського університету та став працювати інженером науково-дослідної групи тематичного картографування при кафедрі фізичної географії та картографії. З 1990 р. займається викладацькою роботою на даній кафедрі на посадах викладача, з 1992 року – старшого викладача, а з 2004 року і донині – доцента.

У 2003 році в спецраді при Інституті географії Національної Академії Наук України захистив кандидатську дисертацію з теми “Атласне еколого-природоохоронне картографування адміністративних областей”.

З 2008 по 2021 рік займався адміністративною роботою в університеті, очолюючи Організаційно-інформаційний центр туристичного бізнесу та Інститут Конфуція Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

А. М. Байназаров є гарантом магістерської освітньої програми “Картографія, геоінфораційні системи і дистанційне зондування Землі” за спеціальністю 106 “Географія”.

Викладає лекційні курси “Картографія”, “Фізична географія материків та океанів”, а також веде курси “Картографічний дизайн”, “Географія міжнародного туризму”, “Проектування, укладання і художнє оформлення карт”, “Рекреаційно-туристське природокористування”. Керує дипломними роботами, польовою топографічною практикою бакалаврів та виробничою практикою магістрів.

Веде наукові дослідження з картографічного забезпечення освітньої сфери в умовах її модернізації та реформування на державному, регіональному та локальному рівнях.

Постійно є учасником Всеукаїнських і Міжнародних наукових конференцій. Опублікував понад 100 наукових і методичних робіт, в тому числі 6 з грифом Міністерства освіти і науки України.

А. М. Байназарова відзначено грамотами Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України, а також рядом нагород Анхойського університету та Штаб-квартири Інститутів Конфуція (Китай).


Список основних наукових та методичних публікацій

1. Байназаров А. М., Байназарова О. О. Навчальний посібник з топографії. 6 клас. Київ: ДНВП “Картографія”, 2004. – 20 с.

2. Байназаров А. М., Байназарова О. О. Навчальний посібник з топографії. 8 клас. Київ: ДНВП “Картографія”, 2004. – 36 с.

3. Левицький І. Ю., Байназаров А. М. Два століття пізнаємо Землю: з історії кафедри фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна – Харків: ХНУ, Видавничий центр, 2005. – 48 с.

4. Байназаров А. М., Кандиба Ю. І. Географія. За п’ять хвилин до іспиту, уроку, атестації. – Харків: Торсінг плюс, 2011. – 288 с.

5. Туристичний імідж регіону: монографія / за ред. А. Ю. Парфіненка. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 312 с.

6. Байназаров А. М. Структура та зміст атласу освітнього комплексу України / Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, – Ювілейний випуск. – 2011. – С. 13-15

7. Байназаров А. М. Загальна географія. 6 клас. Атлас. Харків: Видавництво “Ранок”, 2015. – 25 с.

8. Байназаров А. М. Жемеров О. О. Географія материків і океанів. 7 клас. Атлас. Харків: Видавництво “Ранок”, 2015. – 25 с.

9. Байназаров А. М., Яковчук О. В. Фізична географія України 8 клас. Атлас. Харків: Видавництво “Ранок”, 2015. – 25 с.

10. Байназаров А. М., Яковчук О. В. Економічна і соціальна географія України 9 клас. Атлас. Харків: Видавництво “Ранок”, 2015. – 25 с.

11. Байназаров А. М., Яковчук О. В. Соціально-економічна географія світу. 10 клас. Атлас. Харків: Видавництво “Ранок”, 2015. – 41 с.

12. Байназаров Анатолій. Картографування освітнього комплексу в умовах модернізації та реформування: основні проблеми. / «Scientific Letters of AcademicSociety of Michal Baludansky»: зб. наук. праць. – 2016. – Вип. 3 (ч. 4) – С. 10-12.

13. Байназаров А. М. Атласне картографування освітнього комплексу як інструмент реформування системи освіти в Україні. / Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати – 2016: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 16-18 березня 2016 року). – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. – С. 158-159.

14. Bainazarov A. Dynamics of the population number in global cities of the East European region / Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: зб. наук. праць. Сер. Геологія. Географія. Екологія. 2018. Вип. 48. – С. 143-151 (співавт.).

15. Байназаров А. М. Науковi пiдходи до визначення сутностi поняття «примiська зона» / Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Географічні науки. – 2018. – Вип. 9. – С. 54-60 (співавт.).

16. Байназаров А. М. Інфраструктура як фактор розвитку міст України в контексті концепції глобальних міст / Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Географічні науки. – 2018. – Вип. 9. – С. 32-41 (співавт.).

17. Пересадько В. А, Сауленко О. В., Байназаров А. М.. Історія і перспективи застосування геоінформаційних систем в навчальному процесі з географії / Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – 2019. – Вип. 30. – С. 81-93.

18. Пересадько В. А., Байназаров А. М. Досвід і перспективи еколого-природоохоронного картографування Харківської області / Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – 2020. – Вип. 32. – С. 8-16.

19. Байназаров А. М., Цзян Івен Географія туризму Китаю у контексті розвитку готельної інфраструктури / Світовий та вітчизняний досвід функціонування туристичних дестинацій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 30 жовтня 2020 р., м. Харків) – Харків: «Цифра-Принт», 2020. – С 92 – 95.

20. Байназаров А. М. Стримуючі фактори розвитку картографування освітнього комплексу України // World science: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2021. Pp. 220-225.

21. Байназаров А. М. Принципи розробки еколого-природоохоронних атласів адміністративних областей // The VI International Science Conference «Actual tendencies of development science and practice», Rome, Italy. 2021. Рр. 69–72.