ШУЛІКА БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Завідувач навчальної лабораторії фізичної географії, геоекології та методики викладання географічних дисциплін імені проф. Г.П. Дубинського, доцент кафедри фізичної географії та картографії, кандидат географічних наук.

http://orcid.org/0000-0002-2427-4124
Профіль у ResearchGate
Профіль у Google Академія
робочий телефон: 707-51-49
e-mail: b.o.shulika@karazin.ua

З 2008 р. – студент кафедри фізичної географії та картографії геолого-географічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Закінчив університет в 2012 р., бакалавр географії, диплом з відзнакою.

В 2013 р. закінчив магістратуру за тією ж спеціальністю, диплом магістра з відзнакою. Під час навчання приймав активну участь у наукових конференціях та семінарах з теми наукового дослідження.

В листопаді 2013 року став аспірантом кафедри фізичної географії та картографії за спеціальністю 11.00.11 ― конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

З 2014 року – викладач кафедри фізичної географії та картографії.

В 2018 році успішно захистив кандидатську дисертацію з теми: «Конструктивно-географічні основи розвитку виноградарства у Північно-Східному лісостеповому краї України». З 2019 році працює на посаді доцента кафедри.

З 2019 році виконує обов’язки куратора академічної групи.

Є технічним секретарем організаційного комітету щорічної міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам‘яті професора Г. П. Дубинського.

Викладає курс «Моніторинг довкілля» для бакалаврів 4 року навчання, ОПП: «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів».


Список основних публікацій

Публікації SCOPUS:

Shulika B. Сontrol over grape yield in the North-Eastern region of Ukraine using mathematical modeling / B. Shulika, А. Porvan, О. Vysotska, А. Nekos, А. Zhemerov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – 2/3 (86). – P. 51-59. doi: 10.15587/1729-4061.2017.97969

Колективні монографії:

Інноваційні напрямки розвитку міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи : колективна монографія / за заг. ред. Н.І. Данько – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – 468 с.

Transformations in Contemporary Society: Social Aspects. Monograph / B. Shulika, A. Nekos, A. Porvan, О. Vysotska, L. Zubkova – Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017 – 380 p. (p. 361-365)

Фахові публікації:

Шуліка Б. О. Розвиток виноградарства у північно-східному лісостеповому краї України крізь призму екологічного підходу / Б. О. Шуліка // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. – Вип. 32. С. 89-95

Некос А. Н. Екологічна безпека та якість рослинних продуктів харчування (на прикладі винограду) / А. Н. Некос, Б. О. Шуліка, О. В. Мальчук // Вісник Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: «Екологія», 2020. – Вип, 22. С. 32-42

Шуліка Б. О. Вирощування винограду в лісостеповій зоні Харківщини за агрокліматичними умовами, сучасний стан та перспективи / Б. О. Шуліка // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. – Вип. 30. С. 108-117

Agapova O. Research of the spatial aspects of using renewable energy sources for sustainable development of the territory / O. Agapova, N. Popovych, B. Shulika, V. Peresadko, V. Fylenko // Technological audit and production reserves. – 2018. – 6/1 (44). – P. 50-58.

Reshetchenko S. Evaluation of the environmental status of agricultural resources in the territory of Ukraine under conditions of climate change / Reshetchenko S., Popovych N., Shulika B., Porvan A., Cherkashyna N. // Technological audit and production reserves. – 2018. – 3/3 (41). – P. 21-32.

Шуліка Б. О. Перспективи розвитку виноградарства у Північно-Східному лісостеповому краї України / Б. О. Шуліка // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. – Вип. 25. С. 73-77

Шуліка Б. О. Особливості теплового режиму вегетаційного періоду винограду в межах Північно-Східного лісостепового краю України (на прикладі Харківської області) / Б. О. Шуліка // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – Вип. 24. С. 130-134

Шуліка Б.О. Актуальні проблеми розвитку виноградарства у Північно-Східному лісостеповому краї України в світлі конструктивної географії / Б. О. Шуліка // Фізична географія та геоморфологія. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2015. – Вип.4 (80), ч. 1. – С. 87-91

Шуліка Б. О. Конструктивно-географічні основи розвитку виноградарства у Північно-Східному лісостеповому краї України / Б. О. Шуліка // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 22. С. 137-141

Шуліка Б. О. Аналіз повторюваності грозової діяльності у селищі Високий Харківської області / Б. О. Шуліка // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20. С. 142-147

Шуліка Б. О. Фази розвитку винограду в контексті типів погоди селища Високий / Б. О. Шуліка, О. О. Жемеров // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – Вип. 18. С. 176-181

Шуліка Б. О. Прогнозування погодних явищ у локальному природному середовищі (на прикладі селища Високий) / Б. О. Шуліка, О. О. Жемеров // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. Випуск 15. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – Вип. 15. С. 111-116

Жемеров О. О. Вплив агрометеорологічних умов місцевості селища Високий на фази розвитку винограду / О. О. Жемеров, Б. О. Шуліка // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – Вип. 13. С. 37-41

Жемеров О. О. Агрокліматичні умови вирощування винограду в районі селища Високий за 1994-2010 роки / О. О. Жемеров, Б. О. Шуліка // Вісник Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Геологія. Географія. Екологія. – 2010. – Випуск 924. – С. 101-110

Жемеров О. О. Фенологічні спостереження за розвитком рослинного світу в регіоні великого Харкова / О. О. Жемеров, Б. О. Шуліка // Вісник Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Геологія. Географія. Екологія. – 2009. – Випуск 882. – С. 124-128

Шуліка Б. О. Особливості мікроклімату селища Високий / Б. О. Шуліка, О. О. Жемеров // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. Випуск 9. – К: Інститут передових технологій, 2008. – 264 с.