ЖЕМЕРОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ
Професор кафедри фізичної географії та картографії, кандидат географічних наук, доцент

http://orcid.org/0000-0002-4840-4122
Профіль у ResearchGate
Профіль у Google Академія
e-mail: zhemerov.alexander@gmail.com

Народився 28 жовтня 1948 р. у м. Макіївці Донецької області. У 1955-63 рр. навчався у Макіївських школах № 5 та № 22, а у 1963-66 рр. – у Київській фізико-математичній школі при КДУ, яку закінчив за спеціальністю “математик-програміст”. У 1966-1971 рр. – студент геолого-географічного факультету Харківського державного (нині – національного імені В.Н. Каразіна) університету, який закінчив за спеціальністю “географія” і одержав кваліфікацію “географ, викладач географії”.

З 1971 до 1976 р. працював за направленням учителем географії у Макіївській ЗОШ № 42. У липні 1976 р. був обраний за конкурсом викладачем, потім старшим викладачем кафедри фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, де працює по цей час. У 1983-86 рр. навчався в очній аспірантурі ХНУ, яку відмінно закінчив і захистив кандидатську дисертацію за темою “Викопний сеноманський рельєф півночі Західного Сибіру та його аналіз для оптимізації розробки газових родовищ (на прикладі Медвежого)”. Після аспірантури продовжив працювати на тій самій кафедрі на посаді доцента. У 1991 р. О.О. Жемерову присвоєно вчене звання доцента. З 2007 р. обіймає на кафедрі посаду професора.

Навантаження в останні роки складало приблизно 1550 годин на рік, із них навчальна робота – 600 годин (аудиторна – 275 годин), методична робота – 465 годин, наукова робота – 180 годин, організаційна робота – 320 годин. Викладає ряд дисциплін: “Лвндшафтознавство”, “Антропогенні ландшафти”, “Методика навчання географії”, “Геоморфологія з осовами геології”, “Музеєзнавство”, “Педагогічні технології профільної середньої освіти” та ін. Викладання усіх дисциплін веде державною мовою. Здійснює на кафедрі керівництво виробничою практикою, а на факультеті – усіма видами педагогічних практик. До педагогічного навантаження входить робота в ЕК, керівництво дипломними роботами (у середньому 3-5 робіт бакалавріату і магістратури на рік) і НДРС (до 10 студентів 2-6 курсів). Керував аспірантом Б.О. Шулікою, який захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.11 у березні 2018 р. Підтвердження отримано у серпні 2018 р.

О.О. Жемеров опублікував понад 230 наукових і науково-методичних праць, із них майже 50 навчальних посібників для студентів, учителів географії та учнів шкіл. 10 навчальних посібників мають гриф Міністерства освіти і науки України. Список видань останніх 5 років наведено наприкінці.

Брав участь у рецензуванні двох альтернативних проєктів Стандарту шкільної географічної освіти. У 2007-2017 рр. брав участь у складанні завдань ЗНО з географії. Проводить наукові дослідження з проблем безперервної географічної освіти (дошкільної, шкільної, вищої). У дослідженнях також беруть участь студенти творчого об’єднання «Методика викладання географічних дисциплін і менеджмент освіти» кафедри фізичної географії та картографії ХНУ. Керував цим об’єднанням до 2017 р.

Як заступник голови оргкомітету брав участь в організації і проведенні у Харкові щорічних (1992-2021) міжнародних наукових конференцій з проблем безперервної географічної освіти і картографії освіти. Входить до редколегії наукового збірника “Проблеми безперервної географічної освіти і картографії”, який визнаний ВАК України фаховим виданням. Брав участь у редагуванні всіх 34-х випусків цього наукового збірника. За останні вісім років як делегат і доповідач брав участь у роботі трьох з’їздів УГТ та багатьох наукових конференціях і семінарах (у Києві, Мінську, Харкові), де зробив понад 20 доповідей за темою дослідження. Щорічно бере участь у складанні відгуків (окремо чи у співавторстві з колегами) на 5-7 авторефератів на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук, які надходять зі спецрад України, Молдови, Казахстану, Азербайджану та інших країн.

О.О. Жемеров здійснює науково-методичне керівництво Харківським регіональним і університетським центром безперервної географічної освіти та методики викладання географічних дисциплін; філіалами кафедри при Харківській обласній станції юних туристів і Новомерчицькій загальноосвітній школі (спільна розробка навчальних планів і програм; рецензування програм і методичних посібників, розроблених на філіалах; участь у роботі обласних семінарів та в інших заходах, що організовувалися філіалами, тощо). Брав участь у розробці програми занять школи “Абітурієнт”, яка з 2003 р. працює при Обласній станції юних туристів. Упродовж 30-ти років – голова журі Харківської обласної учнівської олімпіади з географії, у 1993-2007 рр. – член журі Всеукраїнської олімпіади учнів з географії; був членом журі усіх обласних конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Щорічно на курсах підвищення кваліфікації вчителів географії у Харківському обласному науково-методичному інституті неперервної освіти читає до 30-40 лекцій. Брав безпосередню участь у реалізації угоди про творче співробітництво між ХНУ та Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. Надавалася допомога цьому інститутові (як ланці післядипломної освіти) у складанні навчальних планів і програм, у проведенні занять на курсах перепідготовки вчителів географії різних категорій.

О.О. Жемеров виконує значну громадську роботу. Він є головою науково-методичної комісії факультету, На кафедрі є відповідальним за зв’язок зі школами Упродовж 2014-2017 рр. керував студентським науковим об’єднанням «Методика викладання географічних дисциплін і менеджмент освіти» кафедри фізичної географії та картографії ХНУ. Виховну роботу зі студентами проводить під час навчальних, педагогічних і виробничих практик; щорічно бере участь у проведенні “Днів відкритих дверей”, батьківських зборів студентів кафедри. Профорієнтаційну роботу проводить під час проведення занять у школі “Абітурієнт”, викладання спецкурсів у ліцеї № 149, гімназіях №№ 45, 47, 89, ЗОШ № 129 м. Харкова, під час учнівських олімпіад і засідань секцій МАН, на курсах учителів географії тощо.


Переглянути список наукових праць у форматі PDF