ОПАРА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ — доцент кафедри фізичної географії та картографії, кандидат технічних наук, доцент

Народився 1 жовтня 1946 в селянській сім’ї на Сумщині. У 1969 році закінчив Харківський сільськогосподарський інститут імені В. В. Докучаєва по спеціальності землевпорядкування. У 1982 році закінчив аспірантуру при кафедрі геодезії та обробки вимірювань Московського інституту інженерів геодезії, аерофотозйомки та картографії, де у 1987 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. У 1990 році отримав атестат доцента по кафедрі геодезії та картографії Харківського аграрного університету імені В. В. Докучаєва, де працює з 1971 року по теперішній час.

З 2007 зарахований на посаду професора кафедри фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Ним опубліковано самостійно і в співавторстві 92 наукових, науково-методичних і методичних праць.

До сфери наукових інтересів відноситься геоінформаційне забезпечення кадастрових зйомок для населених пунктів та нерухомості, обґрунтування географічних методів дослідження земельного кадастру та моніторингу земель.

Забезпечує викладання курсів при підготовці фахівців зі спеціальності «Землевпорядкування та кадастр», зокрема читає ряд курсів: «Земельно-кадастрові геодезичні роботи», «Раціональне використання і охорона земельних ресурсів», «Географічний аспект кадастру і моніторингу земель» та «Землевпорядне проектування».


Список основних публікацій

1.Топографо-геодезичне забезпечення земельного кадастру. У збірнику «Проблеми агропромислового комплексу України, стан і перспективи» Львівський сільгоспінститут Дубляни. 1996.

2.Автоматизація геодезичних вимірів для земельно-кадастрових робіт. У збірнику «Проблеми реформування земельних відносин в умовах західного регіону України» Вісник Львівського ДАУ № 1 Львів, 1997.

3.Топографо-картографічне забезпечення екологічних заходів при проведенні земельного кадастру у збірнику «Проблеми розвитку земельних відносин на засадах нового земельного кодексу України» Інститут землеустрою Київ, 2002. Співавтори Саєнко А. Ф., Саєнко О. А.

4.Аналіз еколого-економічних складових формування землекористувань та землеволодінь «Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету» №14 (26) том 1 Луганськ, 2002. співавтори Рибалко С. В.

5.Опыт применения траверсной полигонометрии на железнодорожной магистрали. «Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна» Дніпропетровськ, 2006. співавтори Матвієнко О. О., Лоцман П. І.

6.Географічні аспекти грошової оцінки земель населених пунктів. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії:Збірник наукових праць. — К.: Інститут передових технологій, 2008. — Вип. 8. Співавтори Дяченко Д. О., Опара В. В.

7.Геодезія. Частина 3. Навчальний посібник. Харківський аграрний університет імені В. В. Докучаєва. Харків, 1999. співавтори Журавель І. В., Ремінський А. А.

8.Лабораторний практикум з геодезії. Харківський аграрний університет імені В. В. Докучаєва. Харків, 2005. Співавтори Ремінський А. А., Казаченко Л. М.