ПОПОВИЧ НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА
Доцент, кандидат географічних наук

http://orcid.org/0000-0003-4968-6296
e-mail: n.popovych@physgeo.com

Народилася 29 грудня 1992 р. у місті Харкові. Від 1999 р. навчалася у Харківській ЗОШ I-III ступенів № 24, яку закінчила у 2009 р. із золотою медаллю.

У 2009 р. вступила до ХНУ імені В. Н. Каразіна на геолого-географічний факультет, магістратуру якого закінчила з відзнакою у 2014 р. За часів навчання отримувала іменну стипендію імені А. М. Краснова, здобула III місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з географії.

У 2014 р. вступила до аспірантури кафедри фізичної географії та картографії за спеціальністю «Географічна картографія». У лютому 2019 р. захистила дисертаційне дослідження на тему «Картографічне забезпечення регіональних стратегій розвитку територій (на прикладі Харківської області)».

У 2018 р. отримала міжнародний сертифікат володіння англійською мовою рівня B2, склавши іспит PTE General. Коло наукових інтересів: географічна картографія, ГІС, стратегічне планування, сталий розвиток, управління науковими проектами.

Веде практичні заняття з дисциплін «Топографія з основами геодезії», «Картографія», «Картографічний метод дослідження», керує топографічною практикою студентів 1 курсу та виробничою практикою студентів 3 курсу. Виконує обов’язки куратора.


Контактна інформація:

робочий телефон – 707-51-49

робоча електронна скринька – n.popovych@physgeo.com


Список основних публікацій

У виданнях, які входять до наукометричної бази Web of Science

1. Попович Н. В. Картографічне забезпечення стратегій розвитку територій: актуальність, сучасний стан і перспективи / Н. В. Попович, В. А. Пересадько // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія : Геологія – Географія – Екологія. – 2017. – Вип. 47. – С. 139–144.

У виданнях, які входять до наукометричної бази Index Copernicus

2. Reshetchenko S. Evaluation of the Environmental Status of Agricultural Resources in the Territory of Ukraine under Conditions of Climate Change / S. Reshetchenko, N. Popovych, B. Shulika, A. Porvan, N. Cherkashyna // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – №3 (3). – С. 21–32.

3. Agapova O. Research of the Spatial Aspects of Using Renewable Energy Sources for Sustainable Development of the Territory / O. Agapova, N. Popovych, B. Shulika, V. Peresadko, V. Fylenko // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – № 6 (1). – С. 50–58.

У фахових виданнях

4. Popovych N. The Use of GIS to Study Accessibility of the Urban Environment (Case Study of Secondary Cities Project) / N. Popovych, V. Peresadko, O. Sinna // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць. – Вип. 27. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – C. 82–88.

5. Попович Н. В. Методика розробки серії карт для стратегії соціально-економічного розвитку локального рівня (на прикладі селища Пісочин) / Н. В. Попович // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: зб. наук. пр. – Вип. 25. – Харків : ХНУ, 2017. – C. 45–49.

6. Popovych N. Sustainable Development Indicators and Possibilities of Their Mapping / N. Popovych // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: зб. наук. пр. – Вип. 24. – Харків : ХНУ, 2016. – C. 135–139.

7. Peresadko V. A. History of Sustainable Development Strategies Creation and Their Classification / V. A. Peresadko, N. V. Popovych, N. I. Cherkashyna // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія : Геологія – Географія – Екологія. – 2015. – Вип. 43. – С. 148–152.

У наукових періодичних виданнях інших держав

8. Пересадько В. А. Использование картографического метода в исследовании стратегий устойчивого развития стран Европы / В. А. Пересадько, Н. В. Попович // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2016. – Vol. 4. — № 1. – 136–139 pp