ПОПОВИЧ НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА
Доцент, кандидат географічних наук

http://orcid.org/0000-0003-4968-6296
e-mail: n.v.popovych@karazin.ua
Профіль у Research Gate

Народилася 29 грудня 1992 р. у місті Харкові. Від 1999 р. навчалася у Харківській ЗОШ I-III ступенів № 24, яку закінчила у 2009 р. із золотою медаллю.

У 2009 р. вступила до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на геолого-географічний факультет, магістратуру якого закінчила з відзнакою у 2014 р. За часів навчання отримувала іменну стипендію імені А. М. Краснова, здобула III місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з географії.

У 2014 р. вступила до аспірантури кафедри фізичної географії та картографії за спеціальністю «Географічна картографія». У лютому 2019 р. захистила дисертаційне дослідження на тему «Картографічне забезпечення регіональних стратегій розвитку територій (на прикладі Харківської області)».

У 2018 р. отримала міжнародний сертифікат володіння англійською мовою рівня B2, склавши іспит PTE General. Коло наукових інтересів: географічна картографія, ГІС в географії, стратегічне планування, збалансований розвиток, управління науковими проєктами.

Робота за студентами. Викладає дисципліни «ГІС в географії», «Картографічний метод дослідження», «Управління науковими проєктами», а також англомовну дисципліну для студентів магістратури «Cartographic base for spatial planning». Є одним із керівників виробничої практики студентів 3 курсу. З 2021 р. є гарантом освітньо-професійної програми «Картографія, геоінформатика і кадастр» підготовки бакалавра за спеціальністю 106 «Географія».

Успішно керує науковою роботою здобувачів вищої освіти. Під керівництвом Наталії Валеріївни у 2020 р. робота Джим Д. Р. «Аналіз вітроенергетичного потенціалу Азовського моря для розвитку офшорної вітроенергетики України» посіла II місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Географія», а у 2021 р. робота Ачкасова А. Д. «Картографічне забезпечення просторового планування об’єднаних територіальних громад» посіла III місце у Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.

Міжнародна співпраця. Наталія Валеріївна – відповідальна за міжнародну співпрацю по факультету геології, географії, рекреації і туризму. У 2016 р. долучилася до міжнародного проєкту «Secondary cities», ініційованого Державним департаментом США.

З 2019 року бере активну участь в організації співпраці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з Ханчжоуським педагогічним університетом (Китай) в освітній сфері, за що у 2022 р. і отримала університетську подяку. Була членом проєктної групи з розроблення спільної програми підготовки бакалаврів «Cartography, Geoinformatics and Cadaster», менеджером якої наразі виступає. У листопаді 2023 – січні 2024 р. пройшла очне стажування в Ханчжоуському педагогічному університеті, викладаючи китайським студентам дисципліни «Cartographic Research Method» і «National Cadastral Systems of the World».

Входить до складу робочої групи, яка організує співпрацю факультету геології, географії, рекреації і туризму з Університетом Йорку (Велика Британія). Взяла участь у спільному проєкті «Kharkiv-York Partnership Towards a Zero Pollution Environment in Post-War Ukraine», пройшовши влітку 2023 р. очне стажування в Університеті Йорка.

Виступає організатором гостьових лекцій, семінарів, майстер-класів із залученням випускників факультету, представників вітчизняних компаній-роботодавців і фахівців закордонних університетів-партнерів. Зокрема, у 2022-2023 н.р. організувала серію онлайн майстер-класів для студентів і викладачів зі створення віртуальних екскурсій з залученням британських фахівців, а також – тренінг для студентів від представників британської компанії WSP.

Регулярно бере участь у міжнародних конференціях, серед яких: XXVI Міжнародний симпозіум з медичної географії (м. Анжі, Франція, 2017 р.), XIII Міжнародна наукова конференція «Problems of Ensuring Public Security» (м. Каунас, Литва, 2022 р.), ІІ Міжнародна наукова конференція «Landscape Dimensions of Sustainable Development: Science–Carto/GIS–Planning–Governance» (м. Тбілісі, Грузія, 2022 р.).

У 2023 р. взяла очну участь у Літніх школах: «Academic English and Digital Teaching Methods: a Spring School at the University of York Europe Campus CITY College» (м. Салоніки, Греція, 2-9 квітня 2023 р.); «Enabling Ukrainian Geography Teachers in Higher Education: a Summer School to Create Virtual Field Trips for Inclusive Field Skill Training» (м. Ватра Дорней, Румунія, 14-19 вересня 2023 р.).

Підвищення кваліфікації. У квітні 2021 р. успішно закінчила навчання за освітньою програмою «Конструювання дистанційних курсів для системи змішаного навчання у закладах освіти», сертифікат № 0207–904 від 05.04.2021. У листопаді-грудні 2021 р. пройшла стажування на тему «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend» на базі Університету фінансів, бізнесу та підприємництва (м. Софія, Болгарія). У 2023 р. успішно завершила онлайн-стажування за темою «Online Future Teaching Skills» в Європейському університеті Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері, Німеччина).


Список основних публікацій

У виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science

1. Tang Z., Wang P., Li Ya., Sheng Yu., Wang B., Popovych N., Hu T. (2024). Contributions of Climate Change and Urbanization to Urban Flood Hazard Changes in China’s 293 Major Cities Since 1980. Journal of Environmental Management, (353). https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.120113

2. Popovych N., Sinna O., Nazarko L. (2022). Experience and Prospects of Mobile GIS Use for Practical Training of Geography Students. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», (57), 184-194. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-57-14

3. Popovych N., Peresadko V., Dzhym D. (2021). Development of Offshore Wind Energy of Ukraine in the Sea of Azov: the Geographical Aspect. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Геологія – Географія – Екологія, (54), 254–266. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2021-54-19

4. Попович Н. В., Пересадько В.А. (2017). Картографічне забезпечення стратегій розвитку територій: актуальність, сучасний стан і перспективи. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Геологія – Географія – Екологія, (47), 139–144. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2017-47-17

У виданнях, які входять до наукометричної бази Index Copernicus

5. Reshetchenko, S., Popovych, N., Shulika, B., Porvan, A., Cherkashyna, N. (2018). Evaluation of the Environmental Status of Agricultural Resources in the Territory of Ukraine under Conditions of Climate Change. Технологічний аудит та резерви виробництва, 3 (3), 21–32. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.134890

6. Agapova O., Popovych N., Shulika B., Peresadko V., Fylenko V. (2018). Research of the Spatial Aspects of Using Renewable Energy Sources for Sustainable Development of the Territory. Технологічний аудит та резерви виробництва, 6 (1). С. 50–58. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.149595

У фахових виданнях

7. Борисенко К., Попович Н., Попов. В. (2022). Особливості проведення навчальних практик студентів-географів у дистанційному форматі. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (35), 7–15. https://doi.org/10.26565/2075-1893-2022-35-01

8. Пересадько В. А., Попович Н. В. (2021). Топографічний турнір як елемент поєднання «hard skills» і «soft skills» у підготовці майбутніх географів. Проблеми сучасної освіти: збірник науково-методичних праць, (12), 116–124.

9. Пересадько В. А., Попович Н. В., Мартиненко А. С. (2021). Історико-географічне картографування Харківської області у XIX–XX ст. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (33), 8–15. https://doi.org/10.26565/2075-1893-2021-33-01

10. Попович Н. В., Сінна О. І., Пересадько В. А. (2020). Картографічна та геоінформаційна компетентності майбутніх географів: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії. Проблеми сучасної освіти: збірник науково-методичних праць, (11), 49–58. https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/view/17647

11. Попович Н. В., Джим Д. Р., Агапова О.Л. (2019). Перспективи розвитку офшорної вітроенергетики у прибережній зоні Азовського моря. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (30), 6–14. https://doi.org/10.26565/2075-1893-2019-30-01

12. Popovych N., Peresadko V., Sinna O. (2018). The Use of GIS to Study Accessibility of the Urban Environment (Case Study of Secondary Cities Project). Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (27), 82–88. http://oaji.net/articles/2017/44831543320764.pdf