ПОПОВИЧ НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА
Доцент, кандидат географічних наук

http://orcid.org/0000-0003-4968-6296
e-mail: n.v.popovych@karazin.ua

Народилася 29 грудня 1992 р. у місті Харкові. Від 1999 р. навчалася у Харківській ЗОШ I-III ступенів № 24, яку закінчила у 2009 р. із золотою медаллю.

У 2009 р. вступила до ХНУ імені В. Н. Каразіна на геолого-географічний факультет, магістратуру якого закінчила з відзнакою у 2014 р. За часів навчання отримувала іменну стипендію імені А. М. Краснова, здобула III місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з географії.

У 2014 р. вступила до аспірантури кафедри фізичної географії та картографії за спеціальністю «Географічна картографія». У лютому 2019 р. захистила дисертаційне дослідження на тему «Картографічне забезпечення регіональних стратегій розвитку територій (на прикладі Харківської області)».

У 2018 р. отримала міжнародний сертифікат володіння англійською мовою рівня B2, склавши іспит PTE General. Коло наукових інтересів: географічна картографія, ГІС в географії, стратегічне планування, збалансований розвиток, управління науковими проєктами.

Викладає дисципліни «ГІС в географії», «Картографічний метод дослідження», «Управління науковими проєктами», а також англомовну дисципліну для студентів магістратури «Cartographic base for spatial planning». Є одним із керівників виробничої практики студентів 3 курсу. Виконує обов’язки куратора. З 2021 р. є гарантом освітньо-професійної програми «Картографія, геоінформатика і кадастр» підготовки бакалавра за спеціальністю 106 «Географія».

Наталія Валеріївна – відповідальна за міжнародну співпрацю по факультету геології, географії, рекреації і туризму. У 2016 р. брала активну участь у проєкті «Secondary cities», ініційованому Американською асоціацією географів. Брала участь у розробленні спільної з Ханчжоуським педагогічним університетом (Китай) програми підготовки бакалаврів «Cartography, Geoinformatics and Cadaster», гарантом якої наразі виступає. Входить до складу робочої групи, яка організує співпрацю факультету з Університетом Йорку (Велика Британія). Виступає організатором гостьових лекцій, семінарів, майстер-класів із залученням випускників факультету, представників вітчизняних компаній-роботодавців та фахівців закордонних університетів-партнерів.

Кожного року бере участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, серед яких: XXVI Міжнародний симпозіум з медичної географії (м. Анжі, Франція, 2017 р.), XIII Міжнародна наукова конференція «Problems of Ensuring Public Security» (м. Каунас, Литва, 2022 р.), ІІ Міжнародна наукова конференція «Landscape Dimensions of Sustainable Development: Science–Carto/GIS–Planning–Governance» (м. Тбілісі, Грузія, 2022 р.).

Успішно керує науковою роботою здобувачів вищої освіти. Під керівництвом Наталії Валеріївни у 2020 р. робота Джим Д.Р. «Аналіз вітроенергетичного потенціалу Азовського моря для розвитку офшорної вітроенергетики України» посіла II місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Географія», а у 2021 р. – робота Ачкасова А.Д. «Картографічне забезпечення просторового планування об’єднаних територіальних громад» посіла III місце у Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.

Регулярно підвищує кваліфікацію, зокрема у квітні 2021 р. підвищила кваліфікацію за освітньою програмою «Конструювання дистанційних курсів для системи змішаного навчання у закладах освіти», сертифікат № 0207–904 від 05.04.202, а у листопаді-грудні 2021 р. пройшла стажування на тему «Сучасні методи навчання та інноваційні технології у вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції» на базі Університету фінансів, бізнесу та підприємництва (м. Софія, Болгарія).


Список основних публікацій

У виданнях, які входять до наукометричної бази Web of Science

1. Popovych N. V. Development of Offshore Wind Energy of Ukraine in the Sea of Azov: the Geographical Aspect / N. V. Popovych, V. A. Peresadko, D. R. Dzhym // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Геологія – Географія – Екологія. – 2021. – Вип. 54. – С. 254–266.

2. Попович Н. В. Картографічне забезпечення стратегій розвитку територій: актуальність, сучасний стан і перспективи / Н. В. Попович, В. А. Пересадько // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія : Геологія – Географія – Екологія. – 2017. – Вип. 47. – С. 139–144.

У виданнях, які входять до наукометричної бази Index Copernicus

3. Reshetchenko S. Evaluation of the Environmental Status of Agricultural Resources in the Territory of Ukraine under Conditions of Climate Change / S. Reshetchenko, N. Popovych, B. Shulika, A. Porvan, N. Cherkashyna // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – №3 (3). – С. 21–32.

4. Agapova O. Research of the Spatial Aspects of Using Renewable Energy Sources for Sustainable Development of the Territory / O. Agapova, N. Popovych, B. Shulika, V. Peresadko, V. Fylenko // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – № 6 (1). – С. 50–58.

У фахових виданнях

5. Пересадько В. А. Історико-географічне картографування Харківської області у XIX–XX ст. / В. А. Пересадько, Н. В. Попович, А. С. Мартиненко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – Вип. 33. – Харків, 2021. – С. 8–15.

6. Попович Н. В. Картографічна та геоінформаційна компетентності майбутніх географів: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії / Н. В. Попович, О. І. Сінна, В. А. Пересадько // Проблеми сучасної освіти: збірник науково-методичних праць / уклад. В. Г. Пасинок, Т. О. Маркова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – Вип. 11. – С. 49–58.

7. Попович Н. В. Перспективи розвитку офшорної вітроенергетики у прибережній зоні Азовського моря / Н. В. Попович, Д. Р. Джим, О. Л. Агапова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – Вип. 30. – Харків, 2019. – С. 6–14.

8. Popovych N. The Use of GIS to Study Accessibility of the Urban Environment (Case Study of Secondary Cities Project) / N. Popovych, V. Peresadko, O. Sinna // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць. – Вип. 27. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – C. 82–88.

9. Попович Н. В. Методика розробки серії карт для стратегії соціально-економічного розвитку локального рівня (на прикладі селища Пісочин) / Н. В. Попович // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: зб. наук. пр. – Вип. 25. – Харків : ХНУ, 2017. – C. 45–49.

У наукових періодичних виданнях інших держав

10. Пересадько В. А. Использование картографического метода в исследовании стратегий устойчивого развития стран Европы / В. А. Пересадько, Н. В. Попович // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2016. – Vol. 4. — № 1. – 136–139 pp