ПЕРЕСАДЬКО ВІЛІНА АНАТОЛІЇВНА — декан факультету геології, географії, рекреації і туризму, доктор географічних наук, професор

Народилася 25 березня 1961 року в селищі Градизьк Глобинського району Полтавської області. Після закінчення в 1976 році Мозоліївської восьмирічної школи навчалася в Харківському гідрометеорологічному технікумі за спе- ціальністю аеролог (1976 — 1980 рр.). Рік пропрацювала на Харківській авіаційній гідрометеостанції, а потім вступила на геолого-географічний факультет Харківського державного університету, який з відзнакою закінчила у 1986 році.

У 1988 році в Інституті геофізики АН України достроково захистила кандидатську дисертацію на тему „Природоохоронне картографування: стан, тенденції, перспективи».

З 1988 року працює доцентом на кафедрі фізичної географії та картографії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, а з 2007 року очолює рідну кафедру.

Зробила значний внесок у становлення наукових основ регіонального природоохоронного картографування (за її участі створена перша в світі серія середньомасштабних еколого-природоохоронних карт області і міста), методики структурно-логічного моделювання, обґрунтування системи показників, характеристик і умовних позначень для еколого-природоохоронного картографування.

До сфери її наукових інтересів можна віднести розробку наукових основ системного регіонального еколого-природоохоронного картографування, створення медико-екологічних карт і атласів, картографічних творів для дітей, карт криміногенної ситуації в регіонах. Поруч з активними науковими дослідженнями, В.А. Пересадько викладає ряд дисциплін топографо-картографічного циклу: „Топографію з основами геодезії», „Картографію», „Картографічний метод дослідження», „Картографічний аналіз географічних явищ» та інші.

Автор і співавтор близько 200 публікацій, в тому числі монографій, статей, навчальних та методичних посібників для вищої та середньої школи, довідників, що використовуються при створенні карт охорони природи. Нагороджена медаллю АН України за кращу наукову студентську роботу, почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, почесним знаком «Відмінник освіти», лауреат Всеукраїнського конкурсу на кращий методичний посібник туристсько-краєзнавчої тематики 2001 року.

У 2009 році в Інституті географії НАН Ураїни захистила докторську дисертацію за темою «Наукові основи регіонального еколого-природоохоронного катографування».

Профіль у Google Академія
http://orcid.org/0000-0002-2439-2788
Scopus ID 57207846229


Контактна інформація:

робочий телефон – 707-53-60

робоча електронна скринька – vilinaperesadko@gmail.com