ПЕРЕСАДЬКО ВІЛІНА АНАТОЛІЇВНА
Декан факультету геології, географії, рекреації і туризму, доктор географічних наук, професор

http://orcid.org/0000-0002-2439-2788
Scopus ID 57207846229
Профіль у Google Академія
e-mail: vilinaperesadko@karazin.ua

Пересадько Віліна Анатоліївна народилася 25 березня 1961 року в селищі Градизьк Глобинського району Полтавської області. З 1967 р. по 1976 р. навчалася у Мозоліївській восьмирічній школі, а з 1976 по 1980 рік — у Харківському гідрометеорологічному технікумі. Після року роботи за спеціальністю технік-метеоролог, поступила на геолого-географічний факультет Харківського державного університету, який з відзнакою закінчила у 1986 році. Потім навчалася в аспірантурі, а в 1988р., в Інституті геофізики АН України, достроково захистила кандидатську дисертацію “Природоохоронне картографування: стан, тенденції, перспективи”.

Після першого курсу одружилася з однокурсником з геологічного відділення, Пересадьком Володимиром Олександровичем, а у 1986 р. у нас родився син, Пересадько Олександр Володимирович. Потім навчалася в аспірантурі, а в 1988р., в Інституті геофізики АН України, достроково захистила кандидатську дисертацію «Природоохоронне картографування: стан, тенденції, перспективи».

З 1988 року працювала доцентом (з 2010 р. – професором) на кафедрі фізичної географії та картографії Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна.

З 2007 р. очолювала кафедру фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

25 грудня 2009 р., в Інституті географії НАН України захистила докторську дисертацію, а в листопаді 2010 р. обрана деканом геолого-географічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Нагороджена медаллю АН України за кращу наукову роботу, почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, обласної і міської державних адміністрацій. З 2019 р. обрана академіком Вищої школи за напрямком Науки про Землю. Впродовж 6 років входить до підкомісії НМК МОН з розробки стандартів спеціальності 103 Науки про Землю трьох освітніх рівнів, член редколегії 2-х науко метричних видань та голова редколегії фахового наукового журналу.

Науковий керівник успішно захищених 5 кандидатських дисертації за спеціальністю 11.00.12 – географічна картографія.

Наразі читає дисципліни «Топографія з основами геодезії», «Геоіконіка», «Теорія і методологія географічної картографії», «Теоретико-методичні засади в науках про Землю».

Автор і співавтор понад 200 публікацій, в тому числі 5 монографій, статей, навчальних та методичних посібників для вищої та середньої школи, карт і атласів. Серед яких:


Статті у наукометричних виданнях:

1. Niemets L. M., Mezentsev K. V., Sehida K. Yu., Morar C., Husieva N. V., Peresadko V. A., Telebienіeva Ie. Yu. Innovation and investment potential of region as a factor of its “smart transformationˮ – a case study of Kharkiv region (Ukraine) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Cерія «Геологія. Географія. Екологія». 2018. Вип. 49. С. 137–159 (Web of Science).

2. Попович Н. В., Пересадько В. А. Картографічне забезпечення стратегій розвитку територій: актуальність, сучасний стан і перспективи // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Cерія «Геологія. Географія. Екологія». 2017. Вип. 47. С. 139–144 (Web of Science).

3. Popovych N., Peresadko V., Sinna O. The use of GIS to study accessibility of the urban environment (case study of Secondary Cities project) // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. 2018. Вип. 27. С. 82–88.

4. I.V.Udalov, V.A.Peresadko., O.V.Polevich., A.V. Kononenko. Restoration of soil contaminated with radionuclides by phytoredomediation metod/Питання атомної науки і техніки. – Харків: ННЦ «ХФТІ».- № 2 (126), 2020.- С.151-156.

5. Popovych N. V. Development of offshore wind energy of Ukraine in the sea of Azov: the geographical aspect / N. V. Popovych, V. A. Peresadko, D. R. Jim // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія», 2021. – Вип. 54. – С. 254-266.

6. Мельник Н. В. Демографічні процеси Карпатського регіону в контексті економічного розвитку території / Н. В. Мельник, А. В. Мельник, В. А. Пересадько, В. С. Великочий // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія», 2021. – Вип. 55. – С. 187-203.

7. Максименко Н.В., Балюк С.А., Кучер А.В., Пересадько В.А. Регіональні відмінності грунтів України для оцінки вартості екосистемних послуг/ Український географічний журнал.-К.-№2, 2022 р.-С.18-32

8. Rudenko L.H, Zaiachuk M.D., Lisovskyi S.A., Maruniak Eu.O., Munich N.V., Peresadko V.A., Ponomarenko O.M. Russia’s Military Aggression in Ukraine and its Consequences for Geographic Education and Science / Український географічний журнал. – К. – №4, 2022 р.-С.4-12 https://doi.org/10.15407/ugz2022.04.004 (Scopus, категорія А)

Монографії:

1. Пересадько В. А. Картографічне забезпечення екологічних досліджень і охорони природи. – Х., 2009. – 350 с.

2. Система характеристик і показників та уніфіковані умовні позначення для їх відображення в атласному регіональному еколого-природоохоронному картографуванні Харк.ун-т.- Х., 1995.- 201 с.- Деп. в ДНТБ України 10.12.95.ю № 2591.

3. Атласное картографирование охраны природы и использования природных ресурсов. Анализ карт зарубежных атласов.- М., 1987.- 398 с.

4. Атласное картографирование охраны природы и использования природных ресурсов. Анализ карт советских атласов.- М., 1988.- 684с.

5. Атласное природоохранное картографирование: история, состояние, тенденции и перспективы.- Владивосток, 1986.- 17 с.

Навчально-методичні матеріали:

1. Пересадько В.А., Родненко К.В., Салімон В.М. Робочий зошит з курсу «Топографія з основами геодезії» – Х., 2019. – 72 с.

2. Глобальні проблеми сучасності : підручник / [кол. авт.]; за ред. В. С. Бакірова (голова), А. П. Голікова, О. А. Довгаль, В. А. Пересадько, В. І. Сідорова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 632 с.