Викладач Наталія Олександрівна Бубир
Кредити ECTS 4
Програма 2019-2020
2020-2021

Дисципліна викладається на освітніх програмах: “Картографія, геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі”

Опис
Мета викладання навчальної дисципліни : забезпечення теоретичними знаннями та практичними навичками з реєстрації землеволодінь, землекористувань і об’єктів нерухомості, обліку кількості і якості земель, бонітування ґрунтів та економічної і грошової оцінки земель. Освоїти методику проведення моніторингу земель, що фіксує перевищення встановлених норм антропогенного навантаження на земельні ресурси, а також визначає несприятливі (критичні) ситуації у використанні та охороні земель щодо фонового (стандартного) значення.


Розширений план лекцій


Розширений план практичних робіт


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.