РЕШЕТЧЕНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА — доцент кафедри фізичної географії та картографії, кандидат географічних наук

Народилася 15 березня 1973 року у місті Луганськ. У 1994 році закінчила з відзнакою Харківський гідрометеорологічний технікум за спеціальністю «технік-метеоролог». Надалі працювала викладачем метеорологічних дисциплін: «Фізика атмосфери», «Синоптична метеорологія», «Авіаційна метеорологія», «Кліматологія», «Агрокліматологія». З 2005-2009 рр. навчалася в аспірантурі Одеського державного екологічного університету на кафедрі «Фізика атмосфери та теорія клімату».

Захистила дисертаційну роботу з теми «Просторово-часова зміна температурно-вологісного режиму лівобережної України» за спеціалізацією 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія» 22 червня 2011 р. у Спеціалізованій Вченій раді Одеського державного екологічного університету.

З 2011 року обіймала посаду старшого викладача кафедри фізичної географії та картографії геолого-географічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 3 2013 року – посаду доцента кафедри. Викладає навчальні дисципліни: «Метеорологія та кліматологія», «Клімат України». Приймає участь у проведені літньої навчальної науково-природничої практики в с. Гайдари Зміївського району.

Коло наукових інтересів:

• Характеристика кліматичних умов України;

• Особливості зміни кліматичних умов на початку XXI століття;

• Температурно-вологісний режим Харківщини;

• Особливості загальної атмосферної циркуляції;

• Зміни атмосферної циркуляції на території України на початку XXI століття;

• Дослідження стихійних гідрометеорологічних явищ регіону;

• Мікрокліматичні дослідження;

• Зміни глобальної кліматичної системи;

• Вплив кліматичних умов на АПК.

Профіль у Google Академія


Контактна інформація:

робочий телефон – 707-55-60

робоча електронна скринька – swet_res@meta.ua


Список основних публікацій

1. Гончарова Л.Д. Зміни середньомісячної температури повітря впродовж другої половини ХХ століття на території лівобережної України / Л.Д. Гончарова, С.І. Решетченко // Вісник Одеського державного екологічного університету. – Одеса: ТЕС, 2009. – Вип. 8. – С. 79-89.

2. Гончарова Л.Д. Особливості вікової зміни температури повітря на території лівобережної України / Л.Д. Гончарова, С.І. Решетченко // Вісник Харківського націон. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 882. – С. 116-124.

3. Гончарова Л.Д. Особливості статистичної структури полів температури повітря та опадів у другій половині ХХ століття на території лівобережної України / Л.Д. Гончарова, С.І. Решетченко // Вісник Одеського державного екологічного університету. – Вип. 9.– Одеса: ТЕС, 2010. – С. 103-113.

4. Гончарова Л.Д. Особливості статистичної структури полів атмосферного тиску у другій половині ХХ століття на території лівобережної України / Л.Д. Гончарова, С.І. Решетченко // Український гідрометеорологічний журнал. – № 6.– Одеса: ТЕС, 2010. – С. 54-61.

5. Гончарова Л.Д. Вплив Північної Атлантики на температуру повітря, опади, атмосферний тиск на лівобережній Україні / Л.Д. Гончарова, С.І. Решетченко // Український гідрометеорологічний журнал. – № 7. – Одеса: ТЕС, 2010. – С. 54-61.

6. Решетченко С.І. Дослідження статистичної структури температури повітря та опадів на території лівобережної України / С.І. Решетченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 5-6 листопада, 2009 р.. – Харків, 2009. – С. 417-421.

7. Решетченко С.І. Дослідження статистичної структури температури повітря та опадів на території північно-східної України / С.І. Решетченко // Матеріали IX наукової конференції молодих вчених, Одеса, 11-16 травня, 2009 р. – Одеса, 2009. – С. 68.

8. Решетченко С.І. Особливості зміни місячної кількості опадів на території лівобережної України протягом ХХ століття 0/ С.І. Решетченко, Л.Д. Гончарова // Вісник Харківського націон. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010 – № 909. – С. 147-153.

9. Решетченко С.І. Статистичні характеристики температури повітря та опадів у другій половині ХХ століття на території лівобережної України / С.І. Решетченко // Вісник Харківського націон. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 864. – С. 225-231.

10. Решетченко С.І. Характер динаміки змінювання середньомісячної кількості опадів на лівобережній Україні у 20 столітті / С.І. Решетченко // Матеріали VII наукової конференції молодих вчених, Одеса, 14-19 травня, 2007р. – Одеса, 2007. – С. 108.

11. Решетченко С.І. Характеристика кліматичних показників по м. Харків / С.І. Решетченко // Матеріали науково-практичної конференції студентів вищих навчальних закладів Харківської області, Харків, 15 травня 2008 р. – Харків, 2008. – С. 45.

12. Решетченко С.І. Характеристика статистичної структури поля атмосферного тиску у другій половині ХХ століття на території лівобережної України / С.І. Решетченко, Л.Д. Гончарова // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, Умань, 15-16 квітня 2010 р. – Умань, 2010. – С. 228-230.

13. Решетченко С.І. Статистична структура поля атмосферного тиску на території лівобережної України / С.І. Решетченко // Матеріали Х наукової конференції молодих вчених, Одеса, 11-15 травня 2010 р. – Одеса, 2010. – С. 166.

14. Reshetchenko S.I. The investigation of no periodical phenomenon’s in ranks of air temperature during 2000-2009 years at the station Kharkov / S.I. Reshetchenko // International Conference Global and regional climate changes – Conference Abstracts. – Kyiv, 2010. – P. 34-35.

15. Решетченко С.І. Дослідження неперіодичних явищ в рядах температури повітря на станції Харків / С.І. Решетченко // Вісник Харківського національного університету. – Харків, 2011. — № 986. – С. 153-159.

16. Решетченко С.І. Соціокультурний підхід у вивченні кліматології та фізики атмосфери/ С.І. Решетченко // Матеріали міжвузівського науково-методичного семінару, Харків, 15 грудня, 2011 р. – Харків, 2011. – С. 42-44.

17. Решетченко С.І. Особливості зміни атмосферних опадів у Харкові на початку ХХI століття / С.І. Решетченко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – Харків, 2012. – Вип. 15. – С. 81-85.


Участь у наукових конференціях

Міжнародна конференція з питань глобальної зміни клімату «Глобальні та регіональні зміни клімату» (Київ, 16-19 листопада, 2010 р.), у 2011 р. участь у міжвузівському науково-методичному семінарі «Соціокультурний підхід у вивченні кліматології та фізики атмосфери» (Харків, 15 грудня, 2011 р.), у 2012-2013 рр. міжнародна конференція з питань проблеми безперервної географічної освіти і картографії (Харків, 2012 р., 2013 р.). У 2013 році участь у науково-практичній конференції «Фундаментальні дослідження в географії, екології (Умань, 14-15 листопада, 2013 р.), а також міжнародній конференції з питань проблем розвитку давньо розвіданих регіонів (Брянськ, 24-26 листопада, 2013 р.).