РЕШЕТЧЕНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА
Доцент, кандидат географічних наук

https://orcid.org/0000-0003-0744-4272
Профіль у Google Академія
e-mail: swet_res@meta.ua

У 1994 році закінчила з відзнакою Харківський гідрометеорологічний технікум за спеціальністю «технік-метеоролог». Надалі працювала викладачем метеорологічних дисциплін: «Фізика атмосфери», «Синоптична метеорологія», «Авіаційна метеорологія», «Кліматологія», «Агрокліматологія». З 2005-2009 рр. навчалася в аспірантурі Одеського державного екологічного університету на кафедрі «Фізика атмосфери та теорія клімату».

Захистила дисертаційну роботу з теми «Просторово-часова зміна температурно-вологісного режиму лівобережної України» за спеціалізацією 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія» 22 червня 2011 р. у Спеціалізованій Вченій раді Одеського державного екологічного університету.

З 2011 року обіймала посаду старшого викладача кафедри фізичної географії та картографії геолого-географічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 3 2013 року – посаду доцента кафедри.

Викладає навчальні дисципліни «Метеорологія і кліматологія», «Клімат та гідрологія України», «Прикладна кліматологія», «Практикум: прикладні географічні дослідження», «Клімат великого міста», «Туристська робота в школі».

Має навчально-методичні розробки:

Метеорологія та кліматологія: навчальний посібник / С.І. Решетченко – Харків :ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 220 с.

Клімат і гідрологія України: навчальний посібник / В.Г. Клименко, С.І. Решетченко. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – 104 с.

Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія»: навчально-методичний посібник. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 240 с.

Робочий зошит до лабораторного практикуму «Метеорологія та кліматологія». — Х. : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2017. – 116 с.

Участь у розробці освітньо-професійних програм «Ландшафтне планування, проєктування і землевпорядкування» (магістерський рівень) та «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів» (бакалаврський рівень) за спеціальністю «106 Географія».

Має понад 49 наукових праць, з яких 2 розділи монографії (у співавторстві); 5 статтей у журналі, що входить до міжнародної наукометричної бази Web of Science; 28 статей у виданнях, що входять до інших наукометричних баз, у міжнародних виданнях та у фахових наукових виданнях України; 23 тези наукових та науково-практичних конференцій («Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», 13 березня, 2018 р., 2019 р. та міжнародна конференція, 22-23 березня, Одеса, 2018 р.).

Здійснює керівництво науковою роботою студентів, зокрема має переможців та призерів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «103 Науки про Землю», спеціалізації «Гідрометеорологія» (2015-2018 рр.): Лисенко О.Г., 2016, 2017 рр. – 2-ге місце (Одеса); Дмітрієв С.С., 2017 р. – 4-ме місце (Одеса); Бузницький Б.С., 2016 р. — 4-ме місце (Київ); Бузницький Б.С., 2018 р. — 4-ме місце (Одеса); Чернова К.В., 2018 р. — 4-ме місце (Одеса). Підготовлено та опубліковано понад 10 фахових публікацій студентів, понад 15 тез доповідей конференцій різних рівнів, у тому числі міжнародних.

Очолює учнівські дослідження секції «Кліматологія та метеорологія» наукового відділення «Наук про Землю» Харківської обласної Малої академії наук Харківської обласної ради, має призерів (Дмітрієв С.С. 3 місце, 2015 р., 1-ше місце 2016 р., 2017 р.- 3-те місце Діденко Д.).

У 2018-2019 навчальному році брала участь у міжнародній методичній школі-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті» Харківського національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», бере участь у вивченні й впроваджені передового досвіду організації навчального процесу під час міжнародної науково-практичної конференції у Польщі (березень, 2017 р.) та Всеукраїнського науково-методичного семінару з елементами вебінару «Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі» (Харків, 28 лютого 2018 р., 2019 р.).


Контактна інформація:

робочий телефон – 707-55-60

робоча електронна скринька – swet_res@meta.ua


Список основних публікацій

1. Reshetchenko S., Cherkashyna N., Babaieva, O. Physical and geographical principles of tourist cluster’s formation in Kharkiv region // «Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series «Geology. Geography. Ecology»: збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна,2017. — Вип. 47. — С. 149-152.

2. Ткаченко Т.Г., Решетченко С.І. Сучасні агрометеорологічні умови на території Харківської області // Вісник ХНАУ /Харк. нац. аграр. ун-т (Сер. «Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництва»). Харків, 2017. — №2. – С. 7-17.

3. Решетченко С.І., Чернова К. В. Сучасні метеорологічні умови для забезпечення авіації // Проблеми безперервної географічної освіти та картографії.- Вип.49. — 2018. — C. 55-63.

4. Reshetchenko S., Popovych N., Shulika B., Porvan A., Cherkashyna N. Evaluation of the environmental status of agricultural resources in the territory of Ukraine under conditions of climate change // Technology Audit and Production Reserves. — № 3/3 (41). – 2018. – p. 21-33.


Участь у наукових конференціях

1. Reshetchenko S., Polishchuk L. The Authentification of Changes of Natural Landscapes for the Research of Regional Problems of Socio-Economic Development // Матеріали міжнародної конференції » Natural Resources of Border Areas under a Changing Climate» Польща, Слупськ 25-28 вересня 2018 року.

2. Решетченко С.І., Пасічник Г.І. Небезпечні гідрометеорологічні явища на території Харківської області // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «КЛІМАТИЧНА АДАПТАЦІЯ В УКРАЇНІ: СТАН, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», Херсон, 2020.

3. Решетченко С.І., Ткаченко Т.Г. Агрокліматичні ресурси Харківської області // Матеріали III міжнародної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», Київ, 2020.

4. Dmitriev S.S. Determination of the tourist and recreational potential of the Vorskla river basin / S.S. Dmitriev, S.I. Reshetchenko, N.I Cherkashyna // Ecology is a priority: Proceedings of the English-Language Scientific Conference (March, 30, Kharkiv, Ukraine). – Харків, 2020. – С. 17-19.

5. Решетченко С. І., Ткаченко Т. Г., Бабаєва О. В. Використання інформаційних технологій у вищих навчальних закладах // Збірник тез доповідей «Управління знаннями в змішаному освітньому середовищі: від архітектурного рішення до реалізації», Харків, 2020. – с.29-30.