КУЛІШ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – професор, доктор педагогічних наук

Народився в с. Комісарово Велико-Бурлуцького району Харківської області. Після закінчення школи служив у прикордонних військах САПО. Після армії у 1977 році закінчив Харківський державний університет імені О.М.Горького.

З 1977 р. по 1995 р. служив в органах внутрішніх справ. Викладав історичні і економічні дисципліни, очолював кафедру соціально-економічних дисциплін в Харківському пожежно-технічному училищі МВС СРСР (Університет МНС).

У 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Критичний аналіз викладання історичних дисциплін в середніх спеціальних навчальних закладах України в 70-80 рр.».

Після закінчення служби повернувся до університету, з 1995 року – доцент кафедри українознавства. З 2019 року працює на кафедрі фізичної географії та картографії.

Викладає курс «Глобальні проблеми сучасності» для магістрів.


Список основних публікацій

1. Історія університетів і Болонський процес // Навчально-методичні матеріали для студентів заочної форми навчання. – Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна.– Харків, 2006. – 33 с.

2. Історія сучасного світу // Навчально-методичні рекомендації для студентів. – Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – 35 с.

3. Педагогічні умови успішної професійної діяльності викладача освітнього закладу // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. Міжнародна науково-практична конференція. Збірник наукових праць. – Полтава, 2010. – С.128-129.

4. Участь Харківської професури в створенні проекту університетського статуту ХІХ століття: спроба актуалізації історичного досвіду. – Полтава, 2010. – 10 с.

5. Педагогічна освіта в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – 211 с.

6. З історії «кадрового питання»: професорсько-викладацький склад Харківського університету др. пол. ХІХ ст. – Ялта, 2011. – 12 с.