Викладач Наталія Олександрівна Бубир
Кредити ECTS 3
Програма 2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: “Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів”

Опис
Мета викладання навчальної дисципліни: ознайомлення з видами і типами кадастрів як систематизованих джерел геоданих, з методикою створення індексних кадастрових карт, кадастрових планів земельних ділянок, отримання інформації про регулювання земельних відносин.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.