Викладач Олена Іванівна Сінна
Володимир Миколайович Варванський
Кредити ECTS 4
Програма 2021-2022

Дисципліна викладається на освітніх програмах: “Картографія, геоінформатика і кадастр”

Опис
Метою навчальної дисиципліни є здобуття студентами нових та розширення існуючих теоретичних знань та практичних навичок застосування базових засобів геоінформаційних систем для роботи з геоданими, побудови карт і вирішення прикладних задач у галузі сучасних географічних досліджень та суміжних галузей.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.