Викладач Наталія Олександрівна Бубир
Кредити ECTS 5
Програма 2020-2021

Дисципліна викладається на освітніх програмах: “Географія”

Опис
Мета викладання навчальної дисципліни : Ознайомлення з видами і типами кадастрів як систематизованих джерел геоданих, з методикою створення індексних кадастрових карт, кадастрових планів земельних ділянок, отримання інформації про регулювання земельних відносин.


Розширений план лекцій


Розширений план практичних робіт


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.