Викладач Катерина Борисівна Борисенко
Кредити ECTS 4
Програма 2020-2021

Дисципліна викладається на освітніх програмах: “Географія”

Опис
Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів фахового розуміння про особливості використання природних ресурсів у сучасний період, основні геоекологічні проблеми, пов’язані з цим, місце раціонального природокористування в системі сучасних наук.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.