Викладач Олена Іванівна Сінна
Кредити ECTS 3
Програма 2020-2021

Міжфакульетська дисципліна (за вибором)

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є здобуття студентами базових, переважно теоретичних знань про картографію та геоінформатику, історію їх становлення, а головне – сучасні напрями розвитку та застосування.


Розширений план лекцій


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.