Викладач Наталія Вікторівна Свір
Кредити ECTS 4
Програма 2020-2021

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія»

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є розкриття теоретичних основ шкільної географії як науки про закономірності й особливості процесу навчання географії у школі та інших закладах середньої освіти, озброєння студентів знаннями і вміннями, необхідними для професійного становлення вчителя географії та подальшого зростання його методичної майстерності.


Навчальні матеріали


Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.