Викладач Валентина Григорівна Клименко
Кредити ECTS 4
Програма 2021-2022

Дисципліна викладається на освітніх програмах: “Географія рекреації і туризму”

Опис
Мета викладання навчальної дисципліни – ознайомлення студентів з теоретичними та методичними основами географічного дослідження природно-ресурсного потенціалу території країни і окремих регіонів; формування у майбутнього спеціаліста формування вмінь та навиків здійснення комплексного географічного аналізу та економічної оцінки природних ресурсів.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.